Co znajduje się w środku opracowania żywieniowego? 🧐

Szczegółowy opis znajdziesz na stronie >> KLIKNIJ <<

 

Jak przebiega pierwsza wizyta oraz wizyta kontrolna? Szczegóły zawarte są na poniższych stronach:

>> PIERWSZA WIZYTA <<

  • Podczas PIERWSZEJ WIZYTYw pierwszej kolejności uzyskasz wszelkie niezbędne informacje na temat swojej wagi i budowy ciała. Dzięki specjalistycznym badaniom pomiarowym oceniona zostanie nie tylko twoja aktualna masa czy poziom tkanki tłuszczowej, ale także jędrność ciała. Na pierwsze spotkanie z dietetykiem musisz zarezerwować przynajmniej kilkadziesiąt minut.

>> WIZYTA KONTROLNA <<

  • W przypadkuWIZYTY KONTROLEJ każda z wizyt zawsze rozpoczyna się badaniem masy i składu ciała, aby ocenić na ile ustalony program dietetyczno-terapeutyczny wpłynął na Twoje wyniki. Dowiesz się wówczas, czy i w jakim stopniu zmieniała się Twoja budowa ciała. Otrzymasz specjalistyczny wydruk zawierający kilkadziesiąt różnych analiz danych. W dalszej kolejności wyjaśnimy sobie wspólnie wszelkie wątpliwości oraz wskażemy jak pokonać pojawiające się trudności. Ustalony zostanie dla ciebie nowy plan dietetyczny, nowe zadania wsparcia psychologicznego, zmodyfikowany ewentualny program ruchowy i omówione kolejne kroki terapii.